Visie

Wij willen patiënten helpen via een individuele aanpak met aandacht voor zowel hun fysieke als hun psychische klachten. Wij hebben aandacht voor het ganse lichaam. In een gemoedelijke omgeving trachten wij te luisteren naar onze patiënten en zorgen wij dat zij ook inspraak hebben in hun behandeling.

Kinesitherapie bestaat uit twee woorden : "therapeia" ( verzorging, behandeling van het lichaam) en "kinesis" (beweging).  Het actief bewegen stimuleren zal dan ook altijd een hoofddoel zijn binnen onze benadering.

Wij geloven ook in een optimale samenwerking binnen en buiten de praktijk, waarbij soms beroep gedaan wordt op de expertise van iemand binnen de praktijk. Wanneer wij denken dat we de patiënt niet voldoende kunnen verder helpen sturen wij ook door naar mensen die hier beter voor bevoegd zijn.

Ontdek onze praktijk

Ontmoet onze kinesitherapeuten

Nele Cnudde

Kinesitherapeute

In 2000 ben ik afgestudeerd als licentiaat in de Motorische revalidatie en kinesitherapie aan de Universiteit Gent en heb...

Jolien Van de Vijver

Kinesitherapeute

Ik ben in 2011 afgestudeerd als Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de universiteit van Gent. Nadien...

Jolien Verbruggen

Kinesitherapeute

Voor mij was het al snel duidelijk dat ik verder wou in de richting van sport en wetenschappen. Afgestudeerd in 2016, als...

Catherine Bayart

Kinesitherapeute

In 2000 ben ik afgestudeerd als licentiaat in de Motorische revalidatie en kinesitherapie aan de Universiteit Gent en heb...