Catherine Bayart

Catherine Bayart

Ik behaalde in 2021 mijn diploma als master in de Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen aan de KU Leuven.  In het academiejaar 2021-2022 ga ik mijn kennis verder uitdiepen door een extra opleiding te volgen, het postgraduaat manuele therapie aan de universiteit van Gent.

Hierdoor zal ik een nog adequatere zorg kunnen bieden op maat van de patiënt, met als doel om samen toe te werken naar een actief herstel !

Catherine’s vakgebieden

Catherine’s visie

Ik word er gelukkig van om mijn patiënten goed te leren kennen, samen te zoeken naar de best mogelijke oplossing die voor hen haalbaar is, en hen dan week na week te zien evolueren !  Net om die optimale oplossing te kunnen blijven aanbieden, wil ik me continu bijscholen en steeds op de hoogte zijn van de nieuwste evoluties en inzichten in ons vakgebied.

Ik kijk ernaar uit u te leren kennen in onze praktijk !